• Helpen leiderschap te nemen over je leven en welzijn ten gunste van duurzame gezondheid is wat ik te doen heb.
  • Begeleiden bij het hervinden van de vele mogelijkheden die je tot je beschikking hebt, is mijn grote vreugde.
  • Aanwezig zijn met wie ik ben als mens als ook met mijn kennis en kunde als coach & sparring partner is mijn essentie.

Begeleiden zoals ik het zie is heel persoonlijk. Ik breng mezelf altijd in. Ik geloof in helende kracht van een wederkerige relatie. Tijdens een traject vraag ik van jou jezelf te tonen en om de wederkerigheid te dienen kan ik niet achterblijven. Zodoende hierbij het een en ander over mij.

Al mijn begeleidingstrajecten hebben hun fundament in mijn persoonlijke leer- en levensweg. Begonnen als 2e dochter in een gezin van 4 kinderen in een dorp in Brabant, Het eerste waardevolle systeem waarin ik heb leren bewegen, met te verhouden, te verbinden als basis voor mijn verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Aandacht voor het hele lichaam

Het eerste uitgangspunt van de Beweginsleer Cesar, lichaam, ziel en geest zijn een eenheid hebben vanaf mijn 18e het holistisch perspectief voor eens en voor altijd geintroduceerd.  Hierdoor heb ik leren kijken naar het geheel van de menselijke houding- en beweging. Het uiterlijke lichaam toont hoe wij innerlijk in het leven staan en anderen tegemoet treden. Hoe meer afstemming tussen lichaam, ziel en geest, hoe meer zichtbaar, hoorbaar en voelbaar we vanuit onze volle potentie leven.

Aandacht voor het Lichaam en Geest

Om de invloed van het  mentale lichaam op het fysieke lichaam beter te kunnen begrijpen ben ik vervolgens geinspireerd geraakt door de client centered therapie van Rogers die uitgaat van het gegeven dat jij eigenlijk het beste weet wat goed voor je is. Aandachtig aanwezig zijn is de ‘techniek’ om deze innerlijke wijsheid te (her)vinden.

Vervolgens heeft het leven mij geleid naar het systemisch werk van Hellinger (familie-opstellingen)  waardoor ik heb leren zien en vooral ook ervaren, hoe krachtig de onbewuste interrelationele dynamieken de uiterlijke houding en beweging bepalen. Als ik naar het fysieke lichaam kijk kan ik het niet meer zien zonder de verbinding met de andere ‘lichamen’ ook te zien.

Aanwezig voor gezamenlijke Wijsheid

Vervolgens heb ik voor een masterstudie het thema ‘zelfmanagement’ onderzocht en gezien dat de kwaliteit van de relatie het leerproces bepaald. De hulpvrager is co-expert bij het vinden van een  duurzame van de oplossing. ‘Theory U’ was de basis van het onderzoek gaat ervan uit dat mensen in staat zijn vanuit een aandachtige en presente houding optimaal vorm kunnen geven aan de toekomst die zich aandient. De kiemen van antwoorden op een probleem zijn al aanwezig, maar nog vermomd als symptoom en niet helder zichtbaar. Je haalt de antwoorden naar boven via de gezamenlijke wijsheid in een wederkerig leerproces tussen mensen. De ‘U’ staat voor de bocht waarlangs het gezamelijk proces verloopt en de verandering vorm krijgt.

Via de integral coaching Canada heb ik geleerd mijn bovenstaande reis vorm te geven in mijn rol als Integral coach en Holistic health Coach

“Anja heeft het talent om met volledige aandacht op een integrale manier de kern van het verlangen van een zorgvrager te verhelderen. Ze weet hierbij altijd het inherente zelfherstellende vermogen van de zorgvrager aan te spreken en te activeren. Zij doet dit vaak met opstellingen, die steeds weer verrassende inzichten, klaarheid en opschoning brengen. Anja draagt zo op een praktische en positieve wijze bij aan de huidige transitie van ons zorgsysteem van reparatiedenken naar gezondheidsdenken.” Dr.Ir. J.W. van Aalst

@