Hoe

  • Zo menselijk als we zijn willen we het liefst zo snel mogelijk af van datgene wat ons stoort in onze dagelijkse routine
  • Of het nu een lichamelijk symptoom is (hoofdpijn, rug-, nek-,schouderklachten, ademproblemen, terugkerende blessures, langdurig vage klachten, vermoeidheid, gebrek aan energie, fibromyalgie etc.) of een storend gedragspatroon in ons persoonlijke of professionele leven.
  • Lastige confrontaties met jezelf tijdens de opvoeding van je kinderen of stagnaties in onze volwassen relaties
  • Of we wensen ons voorbij de verlammende machteloosheid en twijfels die we kunnen voelen bij iets dat we heel graag willen veranderen.

Hoe het ook is, een symptoom laat je weten dat er wat veranderd wil worden. Jij luistert daar naar en wil pro-actief reageren op de situatie waarin jij je beperkt voelt.

  • Je ziet het symptoom als een situatie die juist op dit moment van je leven wat te melden heeft.
  • Als een ‘bezoeker’ die wellicht over informatie beschikt om de disbalans te herstellen
  • Ik help je die onwelkome gast aan te kijken zodat het kan tonen waar het gezonde potentieel verborgen zit en bewust te worden van en weer te verbinden met je energie en veerkracht.

Samen kijken we naar jouw situatie vanuit het totaalplaatje. We werken met het Vierlichamenmodel: het fysieke, energetische, mentale en het spirituele lichaam. Het Vierlichamenmodel erkent de samenwerking en interactie tussen de verschillende lichamen en beschouwt dit als een geheel.  Het Vierlichamenmodel is ontwikkelt om vanuit een ruimer perspectief naar jezelf en de situatie te kijken. Niet perse comfortabel vanwege de confrontatie, maar, eenmaal onder ogen ziend, veel ruimte scheppend, mogelijkheden voelend en beweging brengend.

Het gaat om het herkennen en erkennen van je mogelijkheden en datgene wat jouw letterlijk en figuurlijk in beweging brengt. Dit bewustwordingsproces waarin we samen optrekken en ontdekken creëert opties om uit de stagnatie te stappen. In de richting waarvan jij voelt dat de energie stroomt en waarmee jouw lichaam instemt.

@