Mensen bewegen

Mensen Bewegen reflecteert de veronderstelling van waaruit wordt gewerkt: een organisme is een universum op zichzelf, voortdurend in beweging en aan verandering onderhevig in een groter geheel. Mensen Bewegen ziet een  individu, team of organisatie als een holistisch en dynamisch proces gericht op voortbestaan. Vaak verloopt de beweging vol vertrouwen en energie, de andere keer voelt de beweging geblokkeerd en laat een symptoom op de een of andere manier weten dat er iets opgelost of verandert  wil worden.

Mensen bewegen herkent bij iedereen het vermogen om te leren en zichzelf beter te maken en acht ieder de poortwachter van zijn of haar eigen gezondheid en welzijn. In die zin representeert Mensen Bewegen de dienst die zij verleent: het faciliteren van de ontmoeting met het potentieel dat beschikbaar is om jezelf beter te maken. Zij lost het probleem niet voor jou op maar helpt het probleem zelf aan te pakken. Het symptoom wordt gezien als een kans om te leren en adequaat en toekomstbestendig op situaties te reageren. Eigenaarschap en duurzame verbeteringen zijn het resultaat.

@